Vi samarbeider med DNB og IKANO  om Leasing og Leie, kontakt oss for et tilbud!

 

Fordeler ved å lease

 
    •    Økt handlekraft  Leie gir deg 100 % finansiering, det frigjør driftskapital som kan investeres i

         bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.


    •    Enklere økonomi styring  Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering, som vil gi enklere regnskapsføring.


    •    Økt konkuranse evne  Leie gir deg full bruksrett over utstyret. Samtidig tilgang til oppdatert teknologi,

         utstyr og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.


    •    Skattefordel  Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.


    •    Hva kan du leie De fleste typer driftsutstyr. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives.

        Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leieavtalen.


    •    Forsikring  Utstyr som leies må forsikres – Våre samarbeidspartnere  tilbyr deg en gunstig allrisk

        forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle oppstå.

 


Eksempler på hva som kan Leases


     ✓ Storkjøkkenutstyr   ✓ Vaskeriutsty   ✓Oppvaskmaskine   ✓Småutstyr   ✓Kombidampere   ✓ Kaffemaskiner

 

Og mye mer, ring oss eller send oss en mail på

post@srstorkjokken.no

Eller er det noe du er usikker på eller har andre spørsmål, er det bare å ringe oss på


Tlf. 90 22 88 00